top of page

תווים

אנחנו אוהבים שמבקשים מאיתנו תוים!

לקבלת קבצי סיבליוס של התוים / mxml / בקשות אחרות

חוץ מזה, לעיבוד של שירי ההרכב לפסנתר/גיטרה, מוזמנים גם לקנות את ספר התווים שלנו! (כאן)

אלבום/הופעה
קטע
תוים
30 מקומות להיות בהם לפני שאתה מת
מילים עם אקורדים
30 מקומות להיות בהם לפני שאתה מת
פרטיטורה
live
Mashrou' Leila - Raksit Leila
מחווה למשרוע לילא
live
אני אמיתי (עם אריק אבר)
פרטיטורת הופעה
מדובר באלבום
Bound
פרטיטורת הופעה
מדובר באלבום
Prelude in C
פרטיטורת הקלטה
מדובר באלבום
כן זה חסר סיכוי אני יודעת אך ביני לבין עצמי הכל מותר
פרטיטורת הופעה
מדובר באלבום
ליל סתיו
פרטיטורת הופעה
מדובר באלבום
לילה קר
פרטיטורת הופעה
מדובר באלבום
למה
פרטיטורת הקלטה
מדובר באלבום
עץ שנופל
פרטיטורת הופעה
מדובר באלבום
פשוט
פרטיטורת הופעה
מדובר באלבום
קטע קישור
דברים שאני שוכח להגיד בהופעות וליאור כועס עלי אחר כך - בסול# מז'ור
מדובר באלבום
שני שושנים
מתוך הפרויקט "לשיר איתה" לזכרה של שושנה דמארי
מדובר באלבום
תמונה (אבסינת)
פרטיטורת הקלטה
מטאפורות זולות על אהבה
(מחול הטירוף (בין עמוד לענן
פרטיטורת הופעה
מטאפורות זולות על אהבה
Free
פרטיטורת הקלטה
מטאפורות זולות על אהבה
אני אשתגע
פרטיטורת הופעה
מטאפורות זולות על אהבה
בטיסטוטה רחל
פרטיטוטרת הופעה
מטאפורות זולות על אהבה
וולס בבית הקפה
פרטיטורת הופעה
מטאפורות זולות על אהבה
פתיחה
פרטיטוטרת הופעה
מטאפורות זולות על אהבה
שקופה
פרטיטורת הופעה
מטאפורות זולות על אהבה
שקופה - פוגה
פרטיטורה ווקאלית
מטאפורות זולות על אהבה
שקיעות
פרטיטורת הופעה
פנחס ובניו עם שלמה גרוניך
יש לי סימפטיה
פרטיטורת הופעה
bottom of page