top of page

השירים שלנו, הביצועים שלכם

"שקופה" בביצוע תלמידי תיכון הדרים בהוד השרון
ניב רז - לילה קר
תלמידי תיכון הדרים הוד השרון- עץ שנופל
גל גולני - כן זה חסר סיכוי
Gal H - ניתוח עץ שנופל
"כן זה חסר סיכוי" בביצוע תלמידי תיכון אלון ברמת השרון
נמרוד אביעם - עץ שנופל
 עמיחי ינקלוביץ - כן זה חסר סיכוי
 יהונתן  כהן - אבסינת
להקת הרבנות הצבאית - פתיחה במי מינור
מיקה טל מבצעת את "וולס בבית הקפה" על טרמין
bottom of page