top of page
סל תרבות- מאושר ועדה סופי.png

כיתת אמן - פנחס ובניו

* מאושר ועדת סל תרבות *

כיתת האמן זו ההזדמנות להסיר את הדיסטנס ולדבר בגובה העניינים, לספר על התהליך היצירתי שלנו בהרכב, על רעיונות מיוחדים המסתתרים בשירי ההרכב, ודרכם לתת השראה ליצירה מקורית.

כיתת האמן היא הופעה מיוחדת המשלבת הסברים והדגמות של רעיונות מוזיקליים בשירי ההרכב "פנחס ובניו":
העוסקת בשזירת אלמנטים מעולמות מוזיקלים שונים לתוך מסגרת של "שיר" - משקלים משתנים, חיבורים בין מקצבים ומסורות אתניות, Word Painting, אלתור ותזמור בתוך ההרכב.

רוצים שנגיע גם אליכם? 

פנחס ובניו - וידאו כיתות אמן

bottom of page