top of page

21st Century Schizoid Man

עם דניאל זמיר וניצן בר

כסף

מתוך ההופעה בבארבי עם שלמה גרוניך

מחול הטירוף

מתוך ההופעה בבארבי

שקיעות

מתוך הופעת ה720 מעלות במועדון האזור

Bound - מתוך ההקלטות הפתוחות ל"מדובר באלבום"

פרלוד - מתוך ההקלטות הפתוחות ל"מדובר באלבום"

עץ שנופל - צילום חזרה משודרג..

לבד במדבר (גיא מזיג)

מתוך הופעה במועדון האזור

כן זה חסר סיכוי אני יודעת אך ביני לבין עצמי הכל מותר

את (גיא מזיג)

מתוך הופעה במועדון האזור

למה, עם רע לבנת

מתוך הופעה במועדון האזור

מציאות (שירן אברהם)

מתוך הופעה בתאטרון במועדון האזור

שקופה

מתוך הופעה בתאטרון תמונע

כסף

מתוך הופעה בבמועדון ה"אזור"

שיר השומר

מתוך ההופעה בצוללת הצהובה עם דניאל זמיר וניצן בר

יש לי סימפטיה

מתוך ההופעה בבארבי עם שלמה גרוניך

לונה פארק

מתוך ההופעה בבארבי עם שלמה גרוניך

כן זה חסר סיכוי אני וידעת אך ביני לבין עצמי הכל מותר-

מתוך ההקלטות הפתוחות ל"מדובר באלבום" (עם גיא מזיג)

פשוט - מתוך ההקלטות הפתוחות ל"מדובר באלבום"

למה - מתוך ההקלטות הפתוחות ל"מדובר באלבום"

כן זה חסר סיכוי אני יודעת

אך ביני לבין עצמי הכל מותר-עם גיא מזיג

שני שושנים - מתוך הפרויקט "לשיר איתה"

פרויקט המחווה לשושנה דמארי

תמונה (אבסינת)

דברים שאני שוכח להגיד בהופעות

וליאור כועס עלי אחר כך - בסול# מז'ור

מחול הטירוף

ליל סתיו

מתוך הופעה בתאטרון תמונע

לילה קר

מתוך הופעה במועדון "האזור"

אני אשתגע

מתוך הופעה במועדון הבארבי ת"א

bottom of page