top of page

אירוחים ושיתופי פעולה

גיא מזיג - את

גיא מזיג - כן זה חסר סיכוי אני יודעת אך ביני לבין עצמי הכל מותר

גיא מזיג - לבד במדבר

ענת מלמוד

שירן אברהם SHIRAN

אריק אבר - Spoken word

bottom of page